لوگو تخفیف هات

کد تخفیف افود

کد تخفیف افود

برای سفارش انواع غذا میتوانید از اُفود نیز استفاده نمایید.

امتیاز دهید
(امتیاز 5 از 6 رای)
کوپن و کد تخفیف
کد تخفیف 50 هزار تومانی غذا خرید اول افود

کد تخفیف 50 هزار تومانی غذا خرید اول افود

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50 هزارتومان تخفیف ویژه خرید اول غذا ، برای حداقل سبد خرید 200 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "سفارش غذا" کلیک نمایید.

50,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 15 هزارتومانی نان افود سفارش اول

کد تخفیف 15 هزارتومانی نان افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 15 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول نان، برای حداقل سبد خرید 60 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

15,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 50 هزارتومانی آبمیوه بستنی افود سفارش اول

کد تخفیف 50 هزارتومانی آبمیوه بستنی افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول آبمیوه بستنی، برای حداقل سبد خرید 200 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

50,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 60 هزارتومانی میوه افود سفارش اول

کد تخفیف 60 هزارتومانی میوه افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 60 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول میوه، برای حداقل سبد خرید 200 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

60,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 50 هزار تومانی شیرینی خرید اول افود

کد تخفیف 50 هزار تومانی شیرینی خرید اول افود

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50 هزارتومان تخفیف ویژه خرید اول شیرینی، برای حداقل سبد خرید 200 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

50,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 70 هزار تومانی پروتئین افود سفارش اول

کد تخفیف 70 هزار تومانی پروتئین افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 70 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول پروتئین، برای حداقل سبد خرید 400 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

70,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 40 هزار تومانی کافه خرید اول افود

کد تخفیف 40 هزار تومانی کافه خرید اول افود

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 40 هزارتومان تخفیف ویژه خرید اول کافه، برای حداقل سبد خرید 150 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خریدکنید" کلیک نمایید.

40,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 70 هزارتومانی شیرینی افود سفارش اول

کد تخفیف 70 هزارتومانی شیرینی افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 70 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول شیرینی، برای حداقل سبد خرید 200 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

70,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 50 هزارتومانی کافه افود سفارش اول

کد تخفیف 50 هزارتومانی کافه افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول کافه، برای حداقل سبد خرید 150 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خریدکنید" کلیک نمایید.

50,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف 70هزارتومانی رستوران و فست فود افود سفارش اول

کد تخفیف 70هزارتومانی رستوران و فست فود افود سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 70 هزارتومان تخفیف ویژه سفارش اول رستوران و فست فود، برای حداقل سبد خرید 200 هزار تومانی، از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "سفارش غذا" کلیک نمایید.

70,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
کد تخفیف افود 80هزارتومانی ویژه شیرینی سفارش اول

کد تخفیف افود 80هزارتومانی ویژه شیرینی سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از80هزارتومان تخفیف شیرینی ویژه خرید اول، برای سفارش حداقل 200 هزارتومان از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "خرید کنید" کلیک نمایید.

80,000 تومان
منقضی
کدتخفیف
كد تخفيف افود 80هزارتومانی ویژه غذا سفارش اول

كد تخفيف افود 80هزارتومانی ویژه غذا سفارش اول

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از80هزارتومان تخفیف ویژه خرید اول، برای سفارش حداقل 200 هزار تومان از افود بهره مند شوید. لازم به ذکر است برای شهر مشهد و شیراز فعال می باشد. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی گزینه "سفارش غذا" کلیک نمایید.

80,000 تومان
منقضی
کدتخفیف

اُفود یکی از سایت های سفارش غذای آنلاین همانند اسنپ فود و دلینو و … است که کار شما را برای سفارش غذا راحت تر کرده است.

ریبرندینگ افود
ارسال نظرات